Všeobecné informácie o Aries

Výdajne ARIES MEDISHOP

ARIES MEDISHOP Bratislava

    

ARIES MEDISHOP BRATISLAVA

Výdajňa zdravotníckych pomôcok
Obchodná 12
811 06 Bratislava

T: +421 252 635 441
E: bratislava@aries.eu
W: www.zdravotnickepomockybratislava.sk

Platba:  hotovosť, platobný terminál 
Parking: na priľahlých platených parkoviskách 

Zodpovedný vedúci, odborný zástupca: 
Bc. Dominika Harmatová 

Farmaceutické laborantky: 
Ivana Ondrisková, Bc. Veronika Vrábelová,  Bc. Zuzana Mazáčková

Otváracia doba:

Pondelok   07:30 – 18:30
Utorok   07:30 – 18:30
Streda
  07:30 – 18:30
Štvrtok   
    07:30 – 18:30
Piatok 
  07:30 – 18:30
Sobota   08:00 - 12:00

 

ARIES MEDISHOP Prešov

    

ARIES MEDISHOP PREŠOV

Výdajňa zdravotníckych pomôcok
Jurkovičova 18
080 01 Prešov - Sekčov

T: +421 911 299 521
E: presov@aries.eu
W: www.zdravotnickepomockypresov.sk

Platba:  hotovosť, platobný terminál
Parking: na priľahlých parkoviskách

Zodpovedný vedúci, odborný zástupca: 
Mgr. Ingrid Chomjaková

Farmaceutický laborant: 
Andrea Petrušová

Otváracia doba:

Pondelok   07:30 – 16:30
Utorok   07:30 – 16:30
Streda
  07:30 – 16:30
Štvrtok   
    07:30 – 16:30
Piatok 
  07:30 – 16:30
Sobota   08:00 - 12:00

 


Zbierka zákonov č. 21/2012, Vyhláška z 10. januára 2012, § 3, ods. j)
Odkaz na webové sídlo Národného centra zdravotníckych informácií, na ktorom je podľa § 7 ods. 9 zákona zverejnené právoplatné rozhodnutie o vydaní povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni alebo vo výdajni zdravotníckych pomôcok.

 

 

 

Vyhľadávač partnerských predajní Aries

čoskoro