Aries Zdravotní zboží

Úhrady

Úhrada lýtkových punčoch Avicenum 360

 • u všech variant lýtkových punčoch Avicenum 360 (II. KT) je:
  • maximální úhrada VZP 410,- Kč
  • doplatek pacienty 14,- Kč

Úhrada stehenních punčoch Avicenum 360

 • u všech variant stehenních punčoch Avicenum 360 (II. KT) je:
  • maximální úhrada VZP 600,- Kč
  • doplatek pacienta 48,- Kč

Úhrada punčochových kalhot Avicenum 360

 • u všech variant punčochových kalhot Avicenum 360 (II. KT) je:
  • maximální úhrada VZP 950,- Kč
  • doplatek pacienta 34,- Kč
  • podléhá schválení revizním lékařem

Úhrada pažních návleků Avicenum 360

 • varianta pažního návleku s rukavicí Avicenum 360 (II. KT) je:
  • maximální úhrada VZP 360,65 Kč
  • doplatek pacienta 0,- Kč 
  • podléhá schválení revizním lékařem
 • varianta pažního návleku bez rukavice Avicenum 360 (II. KT) je:
  • maximální úhrada VZP 277,75 Kč
  • doplatek pacienta 0,- Kč
  • podléhá schválení revizním lékařem

 


 

Úhrada lýtkových punčoch Avicenum 520

 • u všech variant lýtkových punčoch Avicenum 520 (III. KT) je:
  • maximální úhrada VZP 450,- Kč
  • doplatek pacienty 18,- Kč

Úhrada stehenních punčoch Avicenum 520

 • u všech variant stehenních punčoch Avicenum 520 (III. KT) je:
  • maximální úhrada VZP 600,- Kč
  • doplatek pacienta 110,- Kč